Dmind er udviklet af Lars Rand Hansen, og tager udgangpunkt i

Lars’ erfaringer om de udfordringer som den demente og ikke

mindst pårørende møder når diagnosen demens stilles.


Dmind kan benyttes af alle med hukommelses udfordringer.

Lars har en sundhedsfaglig uddannelse og har i de sidste mange år

arbejdet med demente og borgere med andre kognitive forstyrelser.

Det er disse brede erfaringer Dmind’s funktioner er bygget på.

Historien om Dmind


Download Dmind 

dmento-google-play.png
dmento-app-store.png

© 2019 D-minde.dk