Persondata Politik

 

Senest opdateret: 19. februar 2019

1.0 Indledning

I henhold til persondatalovgivningen er vi forpligtede til at informere dig om, hvordan vi behandler og deler dine personoplysninger. I forbindelse med din oprettelse som Dmind-bruger indsamler og behandler D-MINDE som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

Vi behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige for din oprettelse som D-MINDE kunde og Dmind-bruger.

2.0 Typer af personoplysninger og formål

For at kunne få adgang til brugen af Dmind, indsamler og behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • Dit navn

 • Din adresse

 • Din e-mailadresse

 • Dit telefonnummer

 • Samt de informationer du vælger at skrive i Dmind
   

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er følgende:
 

 • For at Dmind kan anvendes efter hensigten

 • For at gøre informationerne tilgængelige uanset at du skifter enhed (telefon, tablet eller computer).

 • For at vi kan reetablere informationer, såfremt de af tekniske årsager går tabt på dine enheder.

 • For at vi kan kontakte dig, hvis der opstår behov for det i forbindelse med betalinger eller andre administrative formål.

 • Overholdelse af gældende lovgivning (fx EU’s Databeskyttelsesforordning) og andre legitime formål.

 • Herudover kan dine personoplysninger blive anvendt til statiske og analysemæssige formål, så vi kan forbedre Dmind og gøre Dmind nemmere og bedre at bruge. Dette indebærer bl.a. at data anvendes i forbindelse med statistik og produktanalyser, forbedring af teknologiske løsninger og brugeroplevelsen på tværs af D-MINDESs digitale tjenester og eller til udvikling af helt nye tiltag.

 • D-MINDE vil desuden fra tid til anden sende dig besked på den angivne e-mail, når nye versioner, indhold og løsninger er tilgængelige.
   

3.0 Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne
Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af dine personoplysninger, er, at indsamling og behandling heraf er nødvendige for, at vi kan indgå en aftale med dig, herunder oprette din brugerprofil til Dmind jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b) og § 12 i Databeskyttelsesloven.

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger til statiske og analysemæssige formål, er vores legitime interesse i at kunne forbedre vores produkter, herunder Dmind og gøre Dmind nemmere og bedre at bruge, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f),
jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

 

4.0 Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt, og for at du kan anvende Dmind. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan oprette sig som Dmind-bruger.
 

5.0 Videregivelse af dine personoplysninger
D-MINDE videregiver ikke personoplysninger til tredjepart, med mindre D-MINDE er pålagt dette i henhold til lovgivning eller offentlig myndigheders forlangende.
 

6.0 Overførsel af personoplysninger til databehandlere
For at kunne anvende Dmind, vil vi overføre dine personoplysninger til vores databehandler,
som p.t. er:
 

 • Appudvikleren
  Vinkelvej 3
  6900 Skjern
  CVR: 36 95 71 66
   

7.0 Overførsler til tredjelande
Vi overfører ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS eller internationale organisationer, men vi forbeholder os muligheden at gøre det fremover.
 

8.0 Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål, dog ikke længere end abonnementets løbetid. Opbevaring sker ifht. reglerne om forældelse af straf- og erstatningsansvar (absolutte frister), hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, sletter vi personoplysningerne forinden.
 

9.0 Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder:
 

 • Retten til indsigt i dine personoplysninger

 • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger

 • Retten til at få slettet personoplysninger

 • Retten til at få begrænset personoplysninger

 • Retten til dataportabilitet,

 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning.
   

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.
 

10.0 Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, herunder hvis du ønsker at slette din brugerprofil, er du velkommen til at kontakte D-MINDE kundeservice på følgende måder:
 

D-MINDE IVS
Krakasvej 17
3400 Hillerød
Danmark

Download Dmind 

dmento-google-play.png
dmento-app-store.png

© 2019 D-minde.dk