Søg
  • Dmind

Den Dementes livshistorie skaber stor værdi for plejepersonalet!

#Demens #pårørendedemente #pleje #demensven #dkmedier #alzheimers


Af Lars Rand Hansen • D-minde

Jeg arbejder på en mindre enhed, hvor vi får borgere fra den offentlige sektor. Borgere som udskrives fra Sygehuse, eller borgere fra hjemmet hvor de ikke kan klare sig selv, eller hvor ægtefællen af en eller anden grund ser sig nødsaget til få kommunen til at finde en plejebolig til deres kære.


Når disse borgere ankommer ved vi meget lidt om dem, vi kan læse deres journaler, og tilrettelægge plejen derefter.

Vi ved hvilken medicin de får, men ellers ved vi ikke særligt meget om dem.

Hvis vi kendte til deres livshistorie, kunne det med stor fordel drages ind i plejen. Med den kunne vi undgå eventuelle misforståelser, men vigtigst af alt, vi kunne have kendskab til de nogle små detaljer, der kunne være med til at genskabe den tillid, der er vigtig i plejen.


På vores uddannelse lærer vi at observere, reflektere og handle. Og det er jo lige hvad man kan bruge en livshistorie til.

Hvad/hvem er det for en borger vi har med at gøre, hvordan kan vi få det bedste ud af de oplysninger vi har på vedkomne. Er der eventuelt tale om en der har det bedst med at sove længe, eller er det en der er vant til at spise morgenmad før plejen osv. Med denne viden er det nu muligt at planlægge plejen, således at plejen bliver tilfredsstillende for alle parter.


Et tænkt eksempel; Allan på 93 år har demens og vil ikke i bad om morgenen. Derfor har plejehjemsmedarbejderne set i hans livshistorie for at se, om de dér kan finde en forklaring. Har han for eksempel været landmand og været vant til vaske sig om eftermiddagen? Vil en flytning af badetidspunktet kunne hjælpe ham?

Dminds livshistorie modul

Dette er et eksempel på, hvordan vi på plejehjemmene kan bruge en persons livshistorie aktivt. En nedskrevet eller på anden vis illustreret livshistorie over væsentlige begivenheder, interesser og vaner kan give indblik i den enkelte persons liv. Livshistorier kan dermed både hjælpe personer med demens til at erindre, hvem de er, og give pårørende og medarbejdere et bedre kendskab til den enkelte person.

Vi medarbejdere kan anvende livshistorier som en guide. Her kan vi finde gode samtaleemner, der bringer glæde hos personen med demens. Livshistorien kan også give os medarbejdere inspiration til at finde aktiviteter og beskæftigelse, som er meningsfulde for den pågældende.

Med den viden om personens tidligere liv, vaner og ønsker til beklædning og hygiejne med mere kan vi lettere gøre plejen personlig.

D-mind's modul til livshistorie indeholder disse vigtige funktioner.


Klik her og prøv Dmind allerede idag!53 visninger

Download Dmind 

dmento-google-play.png
dmento-app-store.png

© 2019 D-minde.dk