Søg
  • Dmind

Dmind hjælper mennesket bag Demens-sygdommen

#demens #dementia #pårørendedemente #demensven #alzheimers #dkpol #dkmedierKilde: National handlingsplan for Demens 2025


Jeg er Jens med demens, men jeg er også Jens imens.

Jens, demensramt, citat fra Ikast-Brande Kommunes demensstrategi.


Demens er en sygdom, der ikke kun rammer den enkelte men hele familien. Det er en sygdom, der vender op og ned på det liv, man kender, og det er en sygdom, som vi desværre ikke har en kur for.

At få en demensdiagnose betyder ikke, at der ikke er hjælp at hente. Mange mennesker lever et langt og godt liv på trods af demens.


En grundlæggende forudsætning for at kunne leve et godt liv med en demenssygdom er, at mennesket med demens mødes med forståelse og ses som et helt menneske

med egne ønsker og behov – også selvom det ikke altid er muligt at udtrykke disse.

For selvom hukommelsen svigter og minderne – og med tiden også sproget – forsvinder, så betyder det ikke, at mennesket bag sygdommen er forsvundet.

Citatet om Jens rammer meget præcist ind i de værdier, som skal ligge til grund for den måde, vi som samfund skal møde mennesker med demens og deres pårørende på. Værdier, som tager udgangspunkt i, at vi skal se forskelligheden i både sygdommen

og i mennesket bag sygdommen, og at den enkelte og dennes pårørende skal mødes med en individuel tilgang ud fra der, hvor de er.


Dmind kan hjælpe Jens med at være Jens imens!


Alle funktioner i Dmind er designet til at hjælpe Jens med at være mennesket Jens, Dmind hjælper f. eks med at holde styr på aftaler og dagens øvrige aktiviteter. Dmind opdateres af pårørende via nettet således at alle der er tilknyttet Jens' netværk kan følge med og bidrage til at Jens er Jens imens.


62 visninger

Download Dmind 

dmento-google-play.png
dmento-app-store.png

© 2019 D-minde.dk